environnement

 

église quadres, hotel pyrenees

C’est cette même richesse historique qui a donné à la région un vaste patrimoine culturel, notamment en ce qui concerne l’architecture romane, présente dans quasiment tous les villages et municipalités.


L’Ermitatge de Notre Dame de Quadres en est un exemple. Cette église sur l’ancien chemin de la Seu d’Urgell et de St Jacques de Compostelle était la chapelle d’un hôtel de voyageurs situé à l’endroit même où s’élève aujourd’hui l’Ermitatge de Quadres.


L’édifice religieux original date de la fin du 12ème siècle et il subit d’importantes modifications tout au long du 17ème siècle et jusqu’à sa restauration contemporaine.L’Aplech de Quadres


Texte originel écrit en catalan pre-normatif d’Isidre Soler Escofet, à propos de “l’aplec” - sorte de pèlerinage festif - célébré traditionnellement à Quadres:


Al arribarhi, quin cop de vista tan encisador y sorprenent presentava l'aplech! Quin conjunt tan pintoresch y hermosament sugestiu! Per un costat dues orquestes, enfilades en sos corresponents catafalchs, feyen sentir alternativament sos acorts alegres y ubriagadors, al ensemps que centenars de parelles jovenívoles de virolada y llampanta vestimenta giravoltaven vertiginosament per demunt de la verdosa catifa del prat; per l'altre, numerosos grupos capritxosament escampats pel molsut englevat, reyen y bromejaven movent gran gatzara, mentres despatxaven les abundants y saboroses viandes que constituhíen llur brenar; y per tots indrets, fruytayres ab ses portadores curulles de préssechs, rahims y figues, peres, tomátechs y esberginies, pregonant les excelencies de llur mercadería a grans crits y ab gestos afectats. Gent que ven menjar, constituhits per un sol día en hostalers, ab ses taules plenes de plats y cassoles que fumegen; basters ab ses parades de basts y selles, corretjám pera bous y guarniments pera cavalleríes; cotxers y tartaners ab sos corresponents vehículs, fent petar el fuhet pera que tothom s'adongui de sa arribada al aplech; carrabiners, civils, capellans... tots en una caótica y abigarrada peró hermosa confusió. Y tots cridant, gesticulant, fent mil esforços pera exteriorisar y donar a compendre l'alegría qu'embarga llurs cors y que obsessiona llurs cervells.